HTML - alguien sabe porque no corre este codigo

   
Vista:

alguien sabe porque no corre este codigo

Publicado por juno (1 intervención) el 04/07/2016 04:42:45
alguien sabe porque no corre este codigo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
<html>
<head>
</head>
<body>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse; text-align:center">
	<tr>
		<td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt">
			APELLIDO PATERNO
		</td>
		<td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none">
			APELLIDO MATERNO
		</td>
		<td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none">
			NOMBRES
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			ap
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			am
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			nombres
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			FECHA DE NACIMIENTO
		</td>
		<td colspan="4" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			LUGAR DE NACIMIENTO
		</td>
		<td rowspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			NACIONALIDAD
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			LOCALIDAD
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			DISTRITO
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			PROVINCIA
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			DEPARTAMENTO
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			fec
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			local
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			dist
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			prov
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			dep
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			nac
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			ESTATURA
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			GRUPO SANGUINEO
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			PESO
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			ESTADO CIVIL
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			NUMERO DE HIJOS
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			estat
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			g sang
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			peso
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			est civ
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			nro hijos
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			DNI
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			LIBRETA MILITAR
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			RUC
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			BREVETE
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			TELEFONO
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			E_MAIL
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			dni
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			lib militar
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			ruc
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			brevete
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			telefono
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			email
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="6" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			DIRECCION
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			AV. / CALLE / JIRON / PASAJE - NUMERO
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			ZONA
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			DISTRITO
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			PROVINCIA
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			DEPARTAMENTO
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			direccion
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			zona
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			dis
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			prov
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			dep
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="2" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			AFP
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			FECHA DE INSCRIPCION
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			NOMBRE DE AFP
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			CUSPP
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			AUTOGENERADO - ESSALUD
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			fecha de inscr
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			nombre afp
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			cuspp
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			autogen essa
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td colspan="6" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			NIVEL ACADEMICO
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			GRADO
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			TITULO
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			PROFESION
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			COLEGIATURA
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="border:solid windowtext 1.0pt;border-top:none">
			grad
		</td>
		<td style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			titu
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			prof
		</td>
		<td colspan="2" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt">
			colegia
		</td>
	</tr>
	</table>
</body>
</html>
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

alguien sabe porque no corre este codigo

Publicado por DAVID (94 intervenciones) el 04/07/2016 10:31:16
Hola,
Yo veo lo que sale en la imagen que te adjunto. ¿Que debería salir?

tabla

Un saludo,
David
soluciones web
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar
Imágen de perfil de xve

alguien sabe porque no corre este codigo

Publicado por xve (1297 intervenciones) el 04/07/2016 10:40:38
Si que corre... Como dice David, que tendría que aparecer?
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

alguien sabe porque no corre este codigo

Publicado por Michelle (2 intervenciones) el 06/07/2016 18:44:18
Hola

Ojala pudieras decirnos que parte es la que "no corre" ya lo probe y me funciona, o cual es la funcionalidad adecuada que tu quisieras para poder ayudarte

Buen día (:


im1
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar