Visual Basic - concatenar campos vb 6 sql

Life is soft - evento anual de software empresarial
   
Vista:

concatenar campos vb 6 sql

Publicado por Fons (3 intervenciones) el 01/04/2008 12:52:07
Private Conn As ADODB.Connection
Private rs As ADODB.Recordset

Private Sub rellenargrid()

Set rs = New ADODB.Recordset
rs.CursorType = adOpenDynamic
rs.LockType = adLockOptimistic
rs.Open "SELECT cod_taller,nom_taller,(Taller.calle + ' ' + Taller.num + ' ' + Taller.puerta + ' ' + Taller.cod_postal + ' ' + Taller.ciudad + ' ' + Taller.provincia),Talleres.telefono,nombre FROM Talleres,Representantes WHERE especialidad LIKE '" & txtcampo.Text & "' AND Talleres.cod_rep = Representantes.cod_rep", Conn, , , adCmdText
Set DataGridconsulta.DataSource = rs
End Sub

Sub Connect()

Set Conn = New ADODB.Connection
Conn.Provider = "microsoft.jet.oledb.4.0"
Conn.CursorLocation = adUseClient
Conn.Open App.Path & "muebleria.mdb"

End Sub

tengo ese código.
El problema está en la sentencia de sql del rs.open.
Necesito concatenar todos esos campos, he probado de distintas maneras, con concat, como sale en el codigo, ...
No encuentro ninguna forma que no me dé errores.
Tal vez me falte añadir alguna referencia al proyecto, pero me pongo a buscar y no se me ocurre cual puede ser.

Muchas gracias por vuestra ayuda :)
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder

RE:concatenar campos vb 6 sql

Publicado por israel (9 intervenciones) el 01/04/2008 14:44:35
prueba esto:

Set txtCampo.DataSource = rs

inmediatamente del

Set DataGridconsulta.DataSource = rs

No se si te servira. Hasta pronto!!!
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

muy buena respuesta don Manuel

Publicado por lolo (163 intervenciones) el 01/04/2008 15:57:17
pero la buena era esta otra

Còmhla ri rìomhach, lasaire, spailpean, agus spadaire, 's e tàmailt a tha gille-tòine ri fireannach co-sheòrsach. Ged 's urrainn dha facal na spèise/na pròise a bhith am measg dhiubh fhèin, tha an facal gu tric air cleachdadh le daoine gur lugha air fir co-sheòrsach.
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar

RE:muy buena respuesta don Manuel

Publicado por lolo (163 intervenciones) el 01/04/2008 18:47:07
y con sus 10 años de experiencia como doctor, ¿no ha conseguido inmunizarse contra ese "virus que le cambia la codificación del teclado"?

Reciba un cordial ¡que te den...!
Valora esta respuesta
Me gusta: Está respuesta es útil y esta claraNo me gusta: Está respuesta no esta clara o no es útil
0
Comentar