AGREGAR UN COMENTARIO

Haz tus comentarios u opiniones sobre este programa, y determina tu valoración...

Titulo:  recursos gestió tributaria   ver. primera
Autor:  ERNEST PUJOL PALOMER ([email protected])
  Apartado:  Bases de Datos ()
Base de dades per l’administració pública àrees de gestió o inspecció tributaria, recull entrada recursos tributaris, control d’expedients, informes, aplicació de fonamentació jurídica, devolucions d’ingressos indeguts, liquidacions, llistat, transferències bancàries, documents comptables per devolucions automàtiques o rectificacions de rebuts etc........
 idioma: - Votar [8.62 / 5 votos] - Freeware - 3202 Kb
 Comentarios: 0 Recomendar

Nombre
Correo
Valoración del programa  
Comentarios