Matlab - Algoritmo ejercicio MATLAB

   
Vista:

Algoritmo ejercicio MATLAB

Publicado por Mario (1 intervención) el 17/11/2010 16:33:11
Se pide realizar un programa que descompoña un número dado en tódolos seus factores primos.
Os factores primos dun número son aqueles números primos que son divisores exactos de dito
número. Por exemplo, os factores primos do número 24 son o 2, 2, 2 e 3 (non son factores
primos o 4, o 6, o 8 ou o 12, porque aínda que son divisores, non son primos). O programa
deberá pedir ó usuario o número a descompoñer e, de seguido, escribirá por pantalla a súa
descomposición:
Introduza o número natural cuxa descomposición desexe obter: 13860 = 2 2 3 3 5 7 11
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder