Python - Filtrado de imágenes RGB

 
Vista:

Filtrado de imágenes RGB

Publicado por Geomata (21 intervenciones) el 12/01/2021 10:08:02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
from skimage import data
from skimage.filters import unsharp_mask
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
from skimage import exposure,img_as_float
import numpy as np
 
img = cv2.imread('B.jpg')
azul, verde, rojo = cv2.split(img)
img_azul = exposure.rescale_intensity(azul)
img_verde = exposure.rescale_intensity(verde)
img_rojo = exposure.rescale_intensity(rojo)
 
result_azul = unsharp_mask (img_azul, radius =2, amount=5)
result_verde = unsharp_mask (img_verde, radius =2, amount=5)
result_rojo = unsharp_mask (img_rojo, radius = 2, amount=5)
 
result=np.dstack((result_azul,result_verde,result_rojo))
plt.figure(figsize=(12,12))
plt.imshow(result[...,::-1])
 
 
 
 
PASANDO A HSV
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import skimage
from skimage.filters import unsharp_mask
 
img = cv2.imread('B.jpg')
HSV = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_RGB2HSV)
V = HSV[:,:,2]
H = HSV[:,:,0]
S = HSV[:,:,1]
 
resultV = unsharp_mask (V, radius =2, amount=5)
resultV = np.uint8(255*resultV)
img2 = np.dstack((H,S,resultV))
 
RGB = cv2.cvtColor(img2,cv2.COLOR_HSV2RGB)
plt.figure(figsize=(12,12))
plt.imshow(RGB[...,::-1])
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder