JavaScript - Ayuda javascript ejercicio complejo(catalan)

   
Vista:

Ayuda javascript ejercicio complejo(catalan)

Publicado por alphaking (1 intervención) el 20/01/2014 19:55:18
Es desitja desenvolupar un joc en HTML5 basat en el conegut joc de sopa de lletres.
Es tracta d'una aplicació Web “single page” que només utilitza tecnologies del costat client per a desenvolupar tota la lògica del mateix. L'aplicació disposa d'una part on l'usuari introdueix una sèrie de paraules.
Una vegada s'inicia el joc, l'aplicació oculta aquesta entrada de dades i crea una taula amb lletres on disposa de manera aleatòria aquestes paraules, en forma vertical i horitzontal. El jugador selecciona les paraules i si són correctes les lletres canvien de color i les paraules es veuen clarament identifcades. La mida de la taula depèn de la llargada i quantitat de paraules introduïdes. També hi depèn el temps màxim de solució. Quan s'ha exhaurit el temps es mostren de color diferent totes les paraules i dóna una puntuació. El disseny de l'aplicació és lliure sempre i quan es respectin les especifcacions.

Per a desenvolupar-la s'ha decidit utilitzar un bastiment JavaScript, concretament jQuery.

 Utilitza com a especifcacions la defnició del joc. http://ca.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_lletres  Emmagatzematge de les paraules (1 punts).

 Lògica de la selecció i identifcació de paraules. (2 punts)

 Utilitza POO basada en prototipus en la totalitat o en parts de la solució. (2 punts)

 Utilitza precarrega de imatges per a accelerar el procés. (1 punt)  Programa les animacions necessàries, i els desplaçaments adients. (2 punts)

 Les puntuacions i les dades del joc es desen utilitzant emmagatzematge Web. (1 punt)

 Respecta el principi de separació del comportament, contingut i presentació. (0,5 punt)  Documenta correctament el codi font amb JSDoc (0,5 punt)  Valida el document HTML5 http://validator.w3.org/
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
0
Responder