C/Visual C - Alguien podria ayudarme con este codigo ? provaràs uns procediments per treballar amb imatges Netpb

 
Vista:
sin imagen de perfil

Alguien podria ayudarme con este codigo ? provaràs uns procediments per treballar amb imatges Netpb

Publicado por tainara (1 intervención) el 11/01/2021 17:14:22
En aquesta pràctica dissenyaràs, implementaràs i provaràs uns procediments per treballar amb imatges
Netpbm. Es tracta d’un format obert per emmagatzemar imatges en un fitxer. Hi ha diferents variants
d’aquest format, i per la pràctica treballaràs amb PGM (Portable GrayMap), que emmagatzema imatges en
escala de grisos.
Una imatge està formada per una matriu de píxels (també anomenats rasters o mapes de píxels) amb un
nombre determinat de files i de columnes. Cada posició d’aquesta matriu conté un o més valors indicant el
“color” del píxel. En les imatges PGM el valor indica el nivell de gris del píxel (que va del 0, color negre fins al
255, color blanc).
Un fitxer que conté una imatge PGM té les especificacions següents:
• La primera línia conté el text “P2”, és a dir, el caràcter “P” i el caràcter “2”. Amb això s’indica que el
fitxer és un PGM en mode ASCII1
.
• La segona línia conté un número que indica quantes columnes (NC) té la imatge (amplada) i un
número que indica quantes files (NF) té la imatge (alçada).
• La tercera línia indica quin és el valor màxim de píxel que es podria trobar. Com que treballarem amb
imatges de 256 tons diferents, aquest sempre serà 255.
• Tot seguit hi ha NC x NF valors que conformen els píxels de la imatge en forma de llista.
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
-1
Responder