Python - hola

 
Vista:

hola

Publicado por andres (1 intervención) el 04/05/2021 19:31:49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Algoritmo inicio
	Leer A,B,C,D,E
	Si B<A Entonces
		Si C<A Entonces
			Si D<A Entonces
				Si E<A Entonces
					Escribir A
				SiNo
					Escribir E
				FinSi
			SiNo
				Si E<D Entonces
					Escribir D
				SiNo
					Escribir E
				FinSi
			FinSi
		SiNo
			Si D<C Entonces
				Si E<C Entonces
					Escribir C
				SiNo
					Escribir E
				FinSi
			SiNo
				Si E<D Entonces
					Escribir D
				SiNo
					Escribir E
				FinSi
			FinSi
		FinSi
	SiNo
		Si C<B Entonces
			Si D<B Entonces
				Si E<C Entonces
					Escribir C
				SiNo
					Escribir E
				FinSi
			SiNo
				Si E<B Entonces
					Escribir B
				SiNo
					Escribir E
				FinSi
			FinSi
		SiNo
			Si D<C Entonces
				Si E<C Entonces
					Escribir C
				SiNo
					Escribir E
				FinSi
			SiNo
				Si E<D Entonces
					Escribir D
				SiNo
					Escribir E
				FinSi
			FinSi
		FinSi
	FinSi
FinAlgoritmo
Valora esta pregunta
Me gusta: Está pregunta es útil y esta claraNo me gusta: Está pregunta no esta clara o no es útil
-3
Responder