PDF de programación - Máster Software Libre en Galicia, ano II

Imágen de pdf Máster Software Libre en Galicia, ano II

Máster Software Libre en Galicia, ano IIgráfica de visualizaciones

Actualizado el 13 de Mayo del 2019 (Publicado el 15 de Septiembre del 2017)
572 visualizaciones desde el 15 de Septiembre del 2017
2,4 MB
196 paginas
Creado hace 7a (16/01/2013)
Máster Software Libre

en Galicia, ano II

Máster Software Libre

en Galicia, ano II
Compendio de resultados

da edición 2008-2009

Título orixinal:
Máster Software Libre en Galicia, ano II.
Compendio de resultados da edición 2008-2009

Obra colectiva. Copyright 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 de cada un dos
artigos incluídos no libro para o autor orixinal de cada un dos mesmos.
Obra liberada baixo licenza CreativeCommons Attribution-ShareAlike (3.0)

D.L. C 2375-2012
ISBN: 978-84-940033-9-4
Edita: Edizer, GHANDALF
http://www.ghandalf.org

Dirección e coordinación da edición: Roberto Vieito Raña
Deseño de capa: Ana García Rey

Diagramado, impreso e encuadernado en Galicia por Sacauntos
Cooperativa Gráfica
www.sacauntos.com

Diagramado con Software Libre

Índice de contidos

Unhas verbas da Asociación GHANDALF, antes de
comezar...................................................................12

Prólogo, obra de AGASOL.........................................14

Solucións FLOSS para Videoconferencias................16
1. Requisitos do sistema.....................................................................18
2. Pesquisa de solucións.....................................................................19
3. Solucións........................................................................................19
3.1 Access Grid.............................................................................19
3.1.1 Software..........................................................................20
3.1.2 Hardware.........................................................................21
3.2 Appconference........................................................................21
3.2.1 Software..........................................................................22
3.2.2 Hardware.........................................................................22
3.3 OpenMeetings.........................................................................23
3.3.1 Software..........................................................................24
3.3.2 Hardware.........................................................................24
3.4 Dimdim...................................................................................25
3.4.1 Software..........................................................................25
4. Avaliación das solucións................................................................25
4.1 Avaliación do produto.............................................................26
4.2 Avaliación da comunidade......................................................27
5. Documentación..............................................................................28
6. Bibliografía....................................................................................29
Dinámicas das comunidades de software libre:
Python......................................................................30
1 Introdución a Python.......................................................................32
1.1 Unha breve introdución a Python............................................32
1.2 As mellores funcionalidades de Python...................................33
1.3 Unha ollada á historia de Python.............................................34
1.4 Quen usa Python?...................................................................36

7

2. A Python Software Foundation......................................................37
2.1 Unha ollada á Python Software Foundation............................37
2.2 Finalidade da Python Software Foundation............................37
2.3 Financiamento e mantemento da Python Software Foundation
......................................................................................................38
2.4 Organización da Python Software Foundation.......................39
2.5 A licenza da Python Software Foundation...............................40
2.5.1 Contidos da Python Software Foundation License..........42
3. A comunidade Python....................................................................44
3.1 Comunicación entre os membros da comunidade Python.......44
3.2 PyCon: a conferencia sobre Python.........................................45
4. Python para desenvolvedores.........................................................46
5. Análise de Python..........................................................................47
5.1 Datos xerais sobre Python.......................................................47
5.2 Historia do desenvolvemento..................................................47
5.3 Linguaxes de programación....................................................47
6. Estatísticas das listas de distribución..............................................48
6.1 A lista de distribución Python announce.................................48
6.2 A lista de distribución Python dev...........................................49
7. Conclusións sobre Python..............................................................50
8. Referencias....................................................................................51
Participar e traballar con software libre...................62
Parte I: Comunidade..........................................................................64
1.1 Primeiras contribucións...........................................................64
1.1.1 TexMaker........................................................................64
1.1.2 Maemo............................................................................64
1.2 Gnome....................................................................................65
1.2.1 Primeiras contribucións...................................................65
1.2.2 Gnome3..........................................................................65
1.2.2.1 Proxecto Ridley: obxectivo GTK+ 3.......................65
1.2.2.2 GnomeGoals...........................................................67
1.2.3 GTK+ 3...........................................................................67
1.2.4 Bugsquad........................................................................68
1.2.5 Integración na comunidade Gnome.................................68
1.2.6 Algunhas estatísticas.......................................................69
Parte II: Modest.................................................................................71
2.1 Introdución..............................................................................71

8

2.2 Maemo....................................................................................71
2.2.1 Historia...........................................................................72
2.3 Moblin....................................................................................74
2.3.1 Pasado e futuro................................................................75
2.3.2 Ambiente de desenvolvemento de Moblin......................76
2.4 Modest....................................................................................79
2.4.1 Arquitectura....................................................................79
2.4.1.1 Tinymail..................................................................79
2.4.2 Labor realizado...............................................................80
2.4.2.1 Tornar algunhas bibliotecas optativas......................81
2.4.2.2 Depuración de bibliotecas.......................................81
2.4.2.3 Problemas....................................................................82
2.4.2.4 Futuro...........................................................................83
3. Bibliografía....................................................................................84
Rich Internet Applications (RIA): comparativa de
frameworks en Software Libre.................................85
1. Introdución.....................................................................................87
2. Tecnoloxías RIA............................................................................88
2.1 Tecnoloxías baseadas en plugins ou sandboxes.......................89
2.2 Baseadas nos estándares soportados nativamente polos
navegadores..................................................................................91
3. GWT..............................................................................................99
3.1 Introdución..............................................................................99
3.2 Características.........................................................................99
3.3 Desenvolvendo unha aplicación con GWT...........................102
3.3.1 Instalación de Google Web Toolkit...............................102
3.3.2 Creación dun proxecto GWT........................................104
3.3.3. Deseñando a aplicación................................................107
3.3.4. Construíndo a interface de usuario...............................108
3.3.5. Implementando código no lado do Cliente...................116
3.3.6 Desenvolvendo código no lado do servidor..................120
3.3.7. Compilando unha aplicación GWT..............................128
3.4 Comunidade GWT................................................................130
4. Referencias ..................................................................................133
Análise das aplicacións ERP, CRM e E-COMMERCE
baseadas en SFA para PEMES................................134

9

1. Contexto.......................................................................................135
2. Análise das características xerais e funcionais das aplicacións....139
3. Análise das comunidades que manteñen os proxectos..................153
3.1 Metodoloxías propostas para levar a cabo o estudo..............153
3.2 OpenBRR e QSOS................................................................153
3.3 QualOSS e SQO-OSS...........................................................154
  • Links de descarga
http://lwp-l.com/pdf6965

Comentarios de: Máster Software Libre en Galicia, ano II (0)


No hay comentarios
 

Comentar...

Nombre
Correo (no se visualiza en la web)
Valoración
Comentarios
Es necesario revisar y aceptar las políticas de privacidad